Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (kronisk ledgångsreumatism) drabbar 1-2 % av befolkningen i flertalet länder i Europa och Asien. Kvinnor drabbas mer än dubbelt så ofta som män. Det är en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens immunsystem uppfattar ledhinnor som främmande och attackerar framför allt småleder i händer och fötter med inflammation och broskskador som följd (om ingen behandling ges).

Sedan början av 2000-talet finns mycket effektiva läkemedel. Om de sätts in tidigt i förloppet kan symptomen hos de allra flesta dramatiskt lindras  och effekterna av inflammationen begränsas. Hos en del kan sjukdomen helt upphöra.

Bland övriga mindre vanliga inflammatoriska sjukdomar märks ledbesvär i samband med psoriasis eller tarmsjukdomar, tex ulcerös colit eller Bechterews sjukdom. Även här finns numera möjligheter till effektiv bromsmedicinering.

Artos (ledsvikt) drabbar många med tilltagande ålder. Även yngre människor kan drabbas sekundärt till frakturer och felställningar. De klarar sig som regel bra med hjälp av muskelträning och vanliga anti-inflammatoriska läkemedel. Ett antal fall kräver dock kirurgisk åtgärd med ledprotes, framför allt i höftled och knäled.Fluoros

Brist på ytvatten har medfört behov av grundvatten från djupborrade brunnar för dricksvattenförsörjning inom stora områden i Indien och Bangladesh. Mer än hälften av grundvattenkällorna i Indien har dessvärre fluornivåer överstigande rekommenderade gränsvärden.

Fluorförgiftning (fluoros) drabbar tänderna i form av missfärgning, djupa emaljskador och karies. Vid långvarigt intag av fluorhaltigt dricksvatten uppstår symtom som buksmärtor, diarré eller förstoppnig, muskelsmärtor, muskelsvaghet och neurologiska symtom (domningar och stickningar i händer och fötter).

Skelettet drabbas slutligen i form av tillväxtstörningar hos barn och med rörelseinskränkning, rörelsesmärtor och muskelsvaghet. Dessa senare symtom kan bli uttalade hos vuxna. Tidiga stadier kan feldiagnosticeras som reumatoid artrit eller Bechterews sjukdom.

Näringstillskott med C- och D-vitamin, antioxidanter och kalcium är viktigt för att reducera de skadliga effekterna av fluoröverskott.

Fluorfritt dricksvatten är det enda sättet som uppväxande generationer kan skyddas från sjukdomen.


Bli ambassadör

Din insats hjälper


Shakuntala Hospital är helt beroende av donationer. Privatpersoner och företag blir våra ambassadörer genom sin skänkta peng. Bli en ambassadör du också!

Bli sponsor

Boka en

föreläsning


Shakuntala Hospital är helt beroende av donationer. Det finns företag som vill sponsra sjukhuset och som ett tack ger vi er en föreläsning om sjukhuset och visionen bakom.