Vi är naturligtvis mycket stolta och glada över att få synas i Indiens största tidning, Times of India.


Tidningen har valt att skriva om vårt samarbete med HVR och om utmaningen Indien har med förgiftade brunnar.


Vårt dricksvattenreningsverk
I avvaktan på att kunna återuppta driften av vårt solcellsdrivna dricksvattenreningsverk har det målats i vackra typiskt indiska färgkombinationer (se bilder nedan). Vi hoppas alla att kunna återuppta verksamheten därnere efter sommaren.


Pandemiåret 2020

Under året har vi på grund av pandemin inte kunnat bedriva någon sjukvård på plats utan endast kunnat genomföra enstaka digitala konsultationer och uppföljning av patienter med nyinsatt anti-reumatisk behandling.


Vårt projekt avseende dricksvattenrening på en skola i sjukhusets närområde har däremot kunnat vidareutvecklas och färdigställas. Fluorförgiftningen av dricksvattnet från lokala brunnar leder till sjukdom hos många barn och förtida död för många vuxna, men vi har nu en helt automatiserad solcellsdriven reningsanläggning på plats, dock inte tagen i bruk eftersom skolan varit stängd under hela pandemiåret.


Så snart pandemin släppt sitt grepp är vi redo att starta anläggningen och producera upp till 500 liter rent dricksvatten per dygn i första hand till skolbarnen och förhoppningsvis också till omgivande vuxna bybor. Kostnaden för drift och tillsyn av anläggningen liksom kommande produktion bestrides helt av insamlade medel. Tack till alla som bidragit!


In English

Who is behind ISRF

Indo-Swedish Reumatology Foundation


The centre, established under Shakuntala Foundation, is managed by Dr Rabinarayan Dash and Swedish Dr Prof Urban Rydholm.

 

Dr Prof Rydholm says: “Many people continue to suffer due to old age aliments such as joint pains. This centre would provide the much needed treatment to the people suffering from rheumatism. Initially, we will be only providing treatment, advice and medicine, while subsequently surgery facility will be made available."

ISRF Board Members

Dr Prof Urban Rydholm, Lund, chairman of the board

Dr Rabinarayan Dash, Malmö

Dr Christina Ståhl-Hallengren, Malmö

Dr Birger Bylander, Lund

Dr Cecilie Heegard, Copenhagen

Charlotta Rydholm, Stockholm

In English

Contact us

Welcome to visit Shakuntala Hospital as a patient, a doctor or a visitor. You can write, email or phone us in various ways, please have a look at the options below.

We are looking forward to see you at the hospital!

Phone

+91 8895931888 (India)

+460737888661 (Sweden)


E-mail

urban.rydholm@gmail.com

rabi.dash@gmail.com

 


Directions to Balasore, Odisha, India

From Bhubaneswar Airport: 230km
From Kolkata, Airport : 260km

From Balasore Railway Station: 1.9km
From Balasore Bus Stand: 0.9km

From Sadevkhunta PS, Balasore: 250m