MARS 2022


Vatten som berövats alla mineraler smakar inte gott. Vi har nu efter reningsprocessen tillsatt de ofarliga mineraler som finns i allt dricksvatten. Premiären ses på filmen där lärarinnnan får en rejäl butelj och skolflickorna utropar att ”det smakar precis som det buteljerade vatten som finns att köpa i staden” som de varken har möjlighet till eller råd med!

Fluorhalten i detta dricksvatten har sänkts från 7.2 mg/L till 0.9 mg/L vilket är långt under WHOs gränsvärde på 1.5 mg/L.


Med detta kan barnen nu se fram emot minskade buksmärtor, trötthet, skelettala tillväxtstörningar och brunsvarta tänder.

JANUARI 2022


Sakta börjar pandemin släppa taget;


  • Rabi Dash var på sjukhuset några veckor i december.
  • Vi ska få ett helt nytt elektroniskt journalsystem, tack vare donation från Smart Care Health.
  • En indisk kollega har anställts och börjar med mottagningsverksamhet 1-2 dagar i veckan.

Vårt vattenreningsprojekt har kunnat fortgå trots pandemin och vi har nu en helt färdig solcellsdriven och fungerande helautomatisk vattenreningsanläggning. Anläggningen producerar 1000 liter absolut rent dricksvatten/dygn på Bahadra School!


Vi ser också fram emot återupptagen intermittent skandinavisk mottagningsverksamhet under året.